o
فرصت های همکاری
هدف ما در هسته وب، ابداع روش های جدید برای زندگی همگام با تکنولوژی است. همه کسانی که در هسته وب هستند داستان، رویا و موفقیت های خود را دارند. ما عاشق فناوری و طراحی هستیم و معتقدیم که یک فناوری و طراحی قوی باعث ایجاد یک تجربه عالی برای مشتری می شود. اگر شما هم دارای روحیاتی مشابه ما هستید، می توانید داستان زندگی خود را در هسته وب رقم بزنید.
team
play همکاران ما از هسته وب می گویند
به خانواده بزرگ هسته وب بپیوندید
ما صرفاً محصولات تولید نمی کنیم. ما چیزی جادویی برای شخصی که از آن استفاده می کند ایجاد می کنیم. اینجاست که تخیلات فردی دور هم جمع می شوند و به ارزش هایی متعهد می شوند که منجر به کار بزرگ می شوند. در اینجا، شما بیشتر از پیوستن به چیزی انجام خواهید داد - چیزی اضافه خواهید کرد.
فرصت های همکاری با هسته وب
فرصت هایی برای افراد خلاق، منعطف و پیش قدم که دوست دارند در شکل گیری یک داستان موفقیت در حوزه فناوری نقش قابل توجهی داشته باشند